Razvoj CB pokreta na području Varaždina i šire

CB pokret na našim područjima bivše Jugoslavije datira od kraja 60-ih godina prošlog stoljeća, a isto tako i sam razvoj CB-a u Varaždinu i širem području sjeverozapadne Hrvatske. U ovom dijelu prenijet ćemo original tekst kao in memoriam našem dragom pokojnom poznatom Varaždincu, radio i TV mehaničaru
Preradu Barbotu, koji je bio inicijator u okupljanju tadašnjih CB-aša šireg varaždinskog područja, i osnivač tadašnje CB sekcije pri Radio klubu u Varaždinu. Prenosimo dio originalnog teksta iz tadašnjeg prvog informativnog biltena CB sekcije SLOGA izdanog u ožujku 1986. godine.
Ako ste 1967., odnosno koju godinu kasnije, bili posjednik skupog i kvalitetnog radioprijemnika koji je osim standardnog srednjevalnog, dugovalnog i kratkovalnog područja imao još i 7 ili 8 kratkovalnih amaterskih područja među kojima i područje 11 metara odnosno 27.00 MHz, možda ste,ali veoma rijetko,došli u priliku da na sektoru od 11 metara čujete neke čudne razgovore. Možda ti razgovori nisu samo po sebi bili čudni, ali su svakako vama bili čudni nazivi kojima su se korespondenti međusobno nazivali. Tako su tu bili npr. Neki "Aldebarani", "Siriusi", no bilo je i jednostavnijih, ali svakako i čudnih naziva. Vama se to činilo pomalo zagonetnim, ali vas je zagolicalo i počeli ste se interesirati o čemu se tu zapravo radi.

Nastojali ste sve češće i češće prisluškivati te razgovore pa ste nakon izvjesnog vremena primijetili da se korespondenti nazivaju CB-ašima, iako tada u SFRJ nije moglo postojati CBaštvo iz jednostavnog razloga, naime tada još nije donesen Pravilnik o tehničkim karakteristikama radiostanica kojima se smiju i mogu služiti građanska lica, jer kratica CB dolazi od engleskih riječi citizens band, što znači građanski opseg. Radio saobraćaj na CB bandu, dakle na građanskom opsegu počeo se u Americi razvijati odmah poslije 2. svjetskog rata, tamo negdje 1948. godine, a do nas je to došlo s priličnim zakašnjenjem pa su i naši radio-operatori koji su vodili razgovore u tom frekventnom pojasu, također preuzeli oznaku CB-aši!
U samome gradu Varaždinu bilo je relativno malo CB-aša, s obzirom na broj stanovnika, a moram reći da je malo bilo onih koji su posjedovali bolji primopredajni uređaj. Posjedovali smo u većini slučajeva najjednostavnije jednokanalne voki-tokije. Uređaj na kojem sam radio bio je proizvod "Iskre" iz Kranja, rrp 27JM70, dakle "SOVA, i to samo stanica s jednim kanalom! Uz maleni dodatni ispravljač koji je davao stabilni napon od kojih 13 volta, te uz priključak na improviziranu vanjsku antenu, bilo je tu 200 mW, pa sam se mogao upuštati u QSO-e s korespondentima udaljenim 10 pa čak i nešto više kilometara, naravno u danima dobrih propagacija, zahvaljujući tome što onda još nije na kanalu bilo "gužve" kao što je danas. Naši drugovi CB-aši iz okolice Varaždina bili su u nešto boljem položaju, jer su mnogi od njih imali braću ili znance koji su se zaposlili u Zapadnoj Njemačkoj, a koji su im prilikom posjeta kući, donosili tvorničke skupe primopredajnike, sa po 12 kanala, a to je bilo već nešto!
Sredinom mjeseca lipnja ili točnije 14. lipnja 1979. godine doveo sam grupu CB-aša (bilo nas je oko 24-25) u prostorije Radio Kluba Varaždin, gdje nas je predsjednik Kluba drug Vice Kekez lijepo dočekao, održavši nam mali govor dajući nam savjete kako treba da postupimo da bismo mogli pristupiti u Radio klub Varaždin i tako postati njegovi aktivni članovi. Tu smo se dogovorili da ćemo prvi naš sastanak imati za 7 dana tj. 21. lipnja 1979. godine. Dana 21. lipnja 1979. godine skupilo nas se kojih 20-ak u prostorijama Radio kluba Varaždin gdje smo održali naš prvi sastanak, koji je ujedno bio konstituirajuća sjednica CB-sekcije Radio kluba Varaždin, čiji su članovi bili Varaždinci, ali je mnogo više bilo onih iz bliže ili daljnje okolice Varaždina, pa i iz Međimurja. Na spomenutoj sjednici izabran je i odbor, a za voditelja sekcije izabran je bio Branko Horvat iz Orehovice, čiji je pozivni znak bio "Elektron". Dužnost voditelja sekcije bila mu je dodijeljena s razlogom što je bio po CB-aškom stažu jedan od najstarijih. Ovaj moj zapis trebao bi biti kao neki prikaz rada CB-aša Varaždina i okolice od prvih početaka pa do pristupanja članova sekcije u članstvo Radio kluba Varaždin, a mislim da bi možda jednom drugom zgodom trebalo opisati rad Sekcije od dana kada smo pristupili u Radio klub Varaždin pa do današnjih dana.
                                
                                                                                                                                                                          Prerad Barbot

<Home
Dalje>
<Prije